TLU SA doen ’n beroep op Suid-Afrikaners om 10 medeburgers in te lig oor wat presies OSV beteken, die impak daarvan en hoekom dit nie deurgevoer mag word nie.

Verstaan ons die prys van OSV?

Daar is steeds ’n groot mate van onkunde onder Suid-Afrikaners oor wat die Onteineningswetsontwerp behels en die impak daarvan veral die op langtermyn.

Twee prosesse het gelyktydig plaasgevind naamlik waar die ad hoc komitee in die Parlement voorstelle moes maak aan die Parlement oor die wysiging van Artikel 25 van die Grondwet ten einde voorsiening te maak vir onteiening sonder vergoeding. Dan was daar ook die proses om ’n nuwe Onteieningswet daar te stel waarbinne in die voorstel ook voorsiening gemaak word vir onteiening sonder vergoeding.

Inwoners van die land moet weet dit is nie net ’n landbouprobleem nie. Dit is ’n Suid-Afrika probleem,” sê mnr. Bennie van Zyl, Hoofbestuurder van TLU SA.

Lees die volledige artikel soos in soos in Maroela Media verskyn het. 

Onderneming

Dit is ons plig om die misleidende retoriek oor OSV aan die kaak te stel, en seker te maak die waarheid is op die voorgrond. Deur die veldtog te ondersteun en die onderstaande vorm in te vul onderneem jy om 10 medeburgers in te lig oor wat presies OSV beteken, die impak daarvan en hoekom dit nie deurgevoer mag word nie.

OSV 2021
Kontakbesonderhede: 012 804 8031 / info@tlu.co.za / www.tlu.co.za
***TLU SA sal alle toepaslike persoonlike inligting beskerm en stoor soos beskryf in die toepaslike wetgewing en sal slegs sulke persoonlike inligting gebruik vir die doel hierin vermeld. Met die invul van bogenoemde vorm stem u in en bevestig dat TLU SA u telefonies mag kontak. Ons bedank u vir u ondersteuning van hierdie kritieke veldtog. Hiermee gee ek toestemming dat my kontakbesonderhede in hierdie voorlegging aan die parlement gestuur mag word.