DIE HAGLIKE TOESTAND VAN PAAIE BRING BOERE SE VERMOË OM KOS OP JOU TAFEL TE KRY IN GEDRANG!

Paaie vorm die fondament van lewenstandaarde in ’n land, en die veiligheid daarvan raak elke jaar duisende Suid-Afrikaners se lewens direk. Afgryslike verhale van die verlies van geliefdes weens slaggate en swak onderhoude paaie word oral in Suid-Afrika gehoor. TLU SA is baie bekommerd oor die toestand van die land se paaie. Dit het reeds en gaan net ’n groter impak op die ekonomie hê.

Boere ly grootskaalse skade aan hul voertuie en produkte wat by die markte moet uitkom, om die volk te voed. Daar is selfs vervoerkontrakteurs wat weens die toestand van paaie weier om dié spesifieke paaie te gebruik terwyl ander kontrakteurs hul tariewe verhoog as hulle by boere – tot wie toegang net op die verwaarloosde paaie gekry kan word – aflewerings moet doen of kos markte toe moet vervoer.

Hier word na beide grond- en teerpaaie verwys as paaie wat dringend aandag nodig het, want weens die gebrek aan gereelde instandhouding is die toestand van die paaie nou so erg dat dit oorgebou moet word. Dit is verby die stadium waar instandhouding nog ’n moontlike oplossing is.

Oral in Suid-Afrika hoor boere dieselfde storie: Daar is nie geld, mannekrag en masjinerie nie. Tog is daar in die brandstofprys – wat omtrent elke maand styg – ’n groot gedeelte vir die instandhouding van paaie. Wat word van dié geld?

Boerdery-insetkoste is reeds baie hoog en dit is nog voor die maandelikse brandstof-prysstyging in berekening gebring word. Boere en landbou kan eenvoudig nie nog ’n aanslag – soos die nasionale padtoestande – bekostig nie in die poging om kwaliteit voedsel teen bekostigbare pryse aan die volk te lewer. Die regering moet nou tafel toe kom en op alle vlakke aandag aan gee die agteruitgang van ons paaie, want dit is reeds ’n krisis.

BOERE HET JOU NODIG. RAAK BETROKKE

Om die erns van die saak aan te spreek en die dringendheid daarvan onder die regte persone se aandag te bring – en hulle onder genoegsame druk te plaas om veranderinge af te dwing – het TLU SA almal se hulp nodig. 

Hierdie is ’n inisiatief van Suid-Afrikaanse landbouers in samewerking met TLU SA in belang van voedselsekerheid, menswaardigheid en die reg op lewe. Ondersteun asseblief ons voorstelle aan die Suid-Afrikaanse regering om die hantering van die swak toestand van paaie sinvol op te los. 

  1. Teken ons versoek aan die Suid-Afrikaanse regering om voorsiening te maak vir ’n addisionele openbare belastingkortingvoordeel van 10% op alle inkomste- en korporatiewe belasting wat vir padinstandhouding gebruik word. Suid-Afrikaners gebruik hul openbare belastingkortingvoordeel vir maatskaplike kwessies met groot effektiwiteit. Op dieselfde manier kan ’n openbare belastingkortingvoordeel vir padinstandhouding instrumenteel tot padveiligheid wees.
  2. Die versoek eis verder van Fikile Mbalula, Minister van Vervoer, om die huidige stand van paaie nie net ’n gevaar vir mense nie, maar ook vir die volhoubaarheid van landbou en die Suid-Afrikaanse ekonomie in geheel, te verklaar. Die petisie sal ook eis dat toegekende begrotings effektief en binne die nodige tydperke aangewend word om Suid-Afrikaanse paaie daadwerklik te verbeter.
  3. Ons versoek verder van minister Mbalula dat organisasies en individue wat kan help om paaie in gemeenskappe te herstel, vergoed sal vir die herstelwerk en vrygespreek sal word van enige eise in terme van wetgewing.
  4. Deel jou foto’s van paaie in jou omgewing wat in haglike en onveilige toestand is. Verskaf asseblief relevante inligting saam met jou foto’s soos waar dit geneem is.
PAAIE Afrikaans
Maximum upload size: 6.14MB
Kontakbesonderhede: 012 804 8031 / info@tlu.co.za / www.tlu.co.za
***TLU SA sal alle toepaslike persoonlike inligting beskerm en stoor soos beskryf in die toepaslike wetgewing en sal slegs sulke persoonlike inligting gebruik vir die doel hierin vermeld. Met die invul van bogenoemde vorm stem u in en bevestig dat TLU SA u telefonies mag kontak. Ons bedank u vir u ondersteuning van hierdie kritieke veldtog. Hiermee gee ek toestemming dat my kontakbesonderhede in hierdie voorlegging aan die parlement gestuur mag word.